Producent naturalnych skór

Jak i gdzie produkujemy skóry?

Page Image
Peakl

Proces garbowania

Przemysł garbarski stosuje różne technologie garbowania skór. Wybór odpowiedniej technologii zależy od rodzaju użytego garbnika, od rodzaju i przeznaczenia skóry. Inaczej garbuje się skóry przeznaczone na wierzchy obuwia, inaczej na spody, jeszcze inaczej na galanterię skórzaną. We wszystkich sposobach garbowania wyróżniamy pewne czynności wspólne.

Peakl

Cały proces garbowania dzielimy na trzy etapy: operację warsztatu mokrego, garbowanie właściwe i wykończenie skór. Operacje warsztatu mokrego obejmują moczenie skór solonych w wodzie, wapnowanie, odwłosienie, mizdrowanie, dwojenie, odwapnianie. Celem moczenia jest oczyszczenie skóry oraz jej spęcznienie. Następną czynnością jest wapnowanie skór w dołach lub bębnach obrotowych wypełnionych wodorotlenkiem wapniowym i siarczkiem sodowym. Celem wapnowania jest roz-luźnienie obsady, włosa i rozluźnienie tkanek skórnych. Ułatwia to bardzo mechaniczne usuwanie owłosienia. Skórę odwłosioną poddaje się mizdrowaniu, czyli oddzieleniu zbędnych tkanek pod-skórnych. Grube skóry po procesie mizdrowania dwoi się i otrzymuje w ten sposób dwie skóry, tzw. dwoinę licową i dwoinę mizdrową. Dwoinę nazywamy także szpaltem. Ostatnią czynnością warsztatu mokrego jest odwapnianie skór. W tym celu golizny (skóry odwłosione) płucze się w słabych roztworach kwaśnych. Garbowanie właściwe polega na zanurzeniu skóry w roztworze garbnika, zwanym brzeczką. Brzeczka znajduje się w kilku lub kilkunastu basenach Stopień stężenia garbników w brzeczce jest różny. Najpierw skórę moczy się w brzeczce o najmniejszym stężeniu garbnika, następnie w brzeczkach o większym stężeniu. Celem tego stopniowego garbowania jest umożliwienie dotarcia garbnika do wszystkich tkanek wewnątrz skóry. Moczenie skóry od razu w brzeczce o silnym stężeniu garbnika spowodowałoby wygarbowanie tylko powierzchni skóry, wnętrze zaś pozostałoby surowe. Garbowanie skór przez moczenie w brzeczkach trwa długo.

Peakl

Garbowanie roślinne trwa ok. 30 dni. Obecnie coraz częściej stosuje się w garbowaniu bębny obrotowe, gdzie zanurzona w brzeczce skóra garbuje się zaledwie kilka dni. Garbowanie chromowe, glinowe i syntetyczne za pomocą bębnów obrotowych trwa od kilku do kilkunastu godzin. Garbowanie tłuszczowe dokonuje się wyłącznie w bębnach obrotowych i trwa ok. 3 godzin. Współczesne garbarstwo stosuje najczęściej garbowanie kombinowane. Brzeczkę do takiego garbowania przygotowuje się z różnych garbników. Najczęściej łączy się ekstrakty garbników roślin-nych z solami chromowymi i rotaninami. Celem garbowania kombinowanego jest wydatne skrócenie procesu garbowania i otrzymanie skór o pożądanych właściwościach.

Peakl

Skóry barwi się przez wcieranie w skórę wodnego roztworu barwnika lub przez zanurzanie skóry w roztworze barwnika. Stosuje się najczęściej barwniki syntetyczne. Następnie skórę suszy się i przez natryskiwanie pokrywa od strony lica farbami kryjącymi. Jako farb kryjących używa się obecnie farb nitrocelulozowych, odpornych na działanie wody. Niewielka ilość skór jest lakierowana lakierami olejowymi lub nitrocelulozowymi. Apreturowanie skór polega na nasyceniu skór żywicami i wo-skami rozpuszczonymi w alkoholu. Celem apreturowania jest dodatkowe uodpornienie skóry na działanie atmosferyczne. Apretura umożliwia nadanie skórze połysku w czasie nabłyszczania. Nabłyszczaniem nazywa się gładzenie powierzchni skóry wypolerowanym wałkiem. Każdy rodzaj skóry wyróżnia się charakterystycznym rysunkiem lica. Inne lico ma skóra bydlęca, inne skóra kozia lub świńska. Czasami jednak zmienia się wygląd skóry usuwając naturalne lico, otrzymuje się wówczas skóry o powierzchni meszkowatej, bądź nakleja lico ze skóry szlachetniejszej na skórę mniej szlachetną. Niekiedy wytłacza się na skórze sztuczne lico. Do wytłaczania sztucznego lica, zwanego popularnie groszkowaniem, używa się hydraulicznych deseniarek. Skóry przeznaczone na spody są walcowane w walcarkach pod ciśnieniem ok. 30 tys. at (3 GPa). Celem walcowania jest jak największe zagęszczenie skóry. Po zakończeniu obróbki skóry mierzy się ją i znakuje. Powierzchnię skór miękkich i twardych wyraża się w dm i cm kwadratowych, skóry twarde również się waży. Oznakowanie obejmuje ponadto nazwę producenta oraz nazwę gotowej skóry.

Wiodący światowy ośrodek przemysłu skórzanego

Italia

Peakl

ITALIA – inspiracja i nasza siła napędowa

W celu zapewnienia najwyższego poziomu satysfakcji naszych Klientów, cały proces produkcyjny skór oferowanych przez naszą firmę odbywa się wyłącznie w Italii. Italia to nie od dziś wiodący światowy ośrodek przemysłu skórzanego, skupiający wokół siebie najlepszych ekspertów branżowych. To właśnie z Włoch pochodzą najwyższej klasy skóry naturalne oraz najszlachetniejsze sposoby ich obróbki i uszlachetniania.

Naszą produkcję w Italii nadzorują znakomici technolodzy włoscy z długoletnim doświadczeniem w branży. Gwarantuje to nam dostęp do wszystkich nowości wzorniczych oraz technologicznych. Dzięki wielkiemu rozwojowi rynku skórzanego we Włoszech, dziesiątkom imprez targowych oraz wystaw, nasi specjaliści biorą udział w kreowaniu nowych światowych trendów. Praca w samym sercu światowego centrum technologii skórzanych owocuje doskonałą jakością produkowanych skór.

Peakl

Istotnym aspektem dla wszystkich odbiorców naszych wyrobów jest również najwyższy poziom technologii stosowanych do produkcji, co zapewnia kolejną przewagę, poza jakością. Wyjątkowy park maszynowy oparty o najnowsze włoskie maszyny gwarantuje, że większość produkowanych przez nas artykułów jest niemożliwa do łatwego skopiowania. Nasi Klienci otrzymują więc produkty absolutnie unikalne pod względem wzorniczym jak i technologicznym.